Pravidla portálu

Půjdemeven.cz

Půjdemeven.cz mapuje dogfriendly místa po celé ČR.
Web provozuje společnost CERVUS INTERNATIONAL CZ, s.r.o.,
Lovosická 439/42, 190 00, Praha - Střížkov, IČ: 25112040
Provozovna: ICT služby, Ústecká 185/53, 184 00, Praha - Dolní Chabry
Identifikační číslo provozovny: 1009273779
Kontakt: info@pujdemeven.cz

Copyright

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu webu Půjdemeven.cz je bez souhlasu společnosti CERVUS INTERNATIONAL CZ, s.r.o. zakázáno, s výjimkou:
- odkazování detailů míst na jejich plné znění na www.pujdemeven.cz.

Shromažďování osobních údajů, jejich ochrana a využití

Přístup na portál Půjdemeven.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje Uživatelů spravuje pouze správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo využívány k jiným účelům, než uvedených v těchto pravidlech . Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů a využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoliv údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese info@pujdemeven.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují portálu zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina portálů, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků, použitý hardware (např. rozlišení monitoru), software (např. typ internetového prohlížeče a jeho verzi) na tomto portálu, za účelem jeho zdokonalování a přizpůsobování potřebám Uživatelů.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce tohoto portálu.

Podmínky užívání webu

Registrace do tohoto webu je zdarma. Podmínkou registrace je souhlas uživatele s podmínkami užívání webu uvedenými níže. Potvrzení souhlasu s podmínkami provede uživatel při registraci.

Přestože administrátoři a moderátoři tohoto webu a provozovaných aplikací se snaží udržovat na webu pořádek, není možné, aby zvládli číst úplně všechny příspěvky.

Příspěvky vyjadřují výlučně názor autora, který nese za jejich obsah plnou odpovědnost.

Registrací do tohoto webu se uživatel zavazuje, že nebude zveřejňovat příspěvky, které jsou vulgární, násilné, nepravdivé, sexuálně zaměřené, pomlouvají jiné subjekty nebo jsou v rozporu se zákony České republiky. Provozovatel webu Půjdemeven.cz si vyhrazuje právo zrušit registraci kterémukoliv uživateli, který poruší podmínky užívání webu, případně odstranit, upravit nebo přemístit jakékoliv příspěvky, a to i bez udání důvodů.

Závazná pravidla

Uživatel je povinen používat pouze jedno jméno nebo přezdívku (pokud možno tu, kterou používá i jinde na internetu).

Uživatel je povinen zdržet se ve jménech používání vulgárních výrazů.

Zakazuje se neoprávněně se vydávat za administrátora, moderátora či správce webu Půjdemeven.cz.

Uživatel je povinen dodávat pouze příspěvky v českém nebo slovenském jazyce.

Uživatel je povinen zdržet se používání vulgárních a obscénních výrazů a příspěvků, jakož i příspěvků, které se svým obsahem mohou dotýkat práv či oprávněných zájmů jiných osob.

Zakazují se veškeré projevy odporující zákonům České republiky. Rovněž se zakazuje šíření nelegálních materiálů nebo odkazování na ně.

Zakazují se příspěvky mající charakter reklamy.

Zakazuje se používání webu k osobní komunikaci a šíření spamu.